Szukaj

Osuszanie budynków

Kompleksowa likwidacja wilgoci 
i skutków jej działania

Zastosowanie
osuszania

Budowa


Zastosowanie osuszaczy powietrza wraz z wentylatorami i nagrzewnicami może w znaczący sposób  przyspieszyć prace wykończeniowe w budynku - zwłaszcza w przypadku dużej wilgotności na zewnąrz.

Remont


Poziom wilgotności w remontowanych, często starszych budynkach często znacząco przekracza normy. Osuszanie jest kolejnym etapem zaraz po usunięciu przyczyn powstawania wilgoci w pomieszczeniach.

Zawilgocenie


Kiepska wentylacja, mostki termiczne, przy podwyższonej wilgotości prowadzą do powstawania grzyba budowlanego. Zaraz po usunięciu przyczyn zawilgocenia, konieczne jest odgrzybienie i osuszanie budynku.

Zalanie 


Nieszczelny zawór, pęknięta lub przewiercona rura to najczęstsze przyczyny zalania. Oprócz zawilgoconych ścian zawsze należy sprawdzić, czy woda nie dostała się pomiędzy warstwy posadzki.

Powódź


W przypadku powodzi, ważne jest jak najszybsze działanie - natychmiast po ustąpieniu wody. Szybkie osuszenie pomieszczeń ograniczy negatywny wpływ wilgoci na konstrukcję budynku.

Procesy technologiczne


Niektóre procesy technologiczne wymagają utrzymania określonej wilgotności. Jest to trudne zwłaszcza w przypadku starszych budynków. Z pomocą przychodzą mobilne osuszacze powietrza.

Inne wymogi


Ograniczenie nadmiernej wilgotności na też na celu zapobieganie oblodzeniom (mroźnie), ograniczenie korozji (metale), czy też zapewnienie komfortu klimatycznego. 

Proces osuszania

Proces likwidacji wilgoci i jej negatywnych skutków, składa się z kilku istotnych etapów.

Przed osuszaniem

Pomiary wilgotności i termowizja

Przed rozpoczęciem osuszania, należy zmierzyć wilgotność powietrza, ścian i posadzek poszczególnych pomieszczeń. 
Warto także użyć kamery termowizyjnej, która może wskazać lokalizację wilgoci, ewentualnych mostków termicznych, 
przecieków czy innych nieprawidłowości. 
Neutralizacja grzyba budowlanego

Ściany i sufity długotrwale zawilgoconych pomieszczeń są szczególnie narażone na powstawanie grzybów i pleśni. 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac w zagrzybionym pomieszczeniu warto zneutralizować grzyby i pleśnie dedykowanym preparatem chemicznym.

Metody 
osuszania

Ogrzewanie i wentylacja


Metoda polega na podniesieniu temperatury w pomieszczeniu przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji.
Efektywnosć wzrasta tu wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz, i maleje w sytuacji odwrotnej. 
Wadą tej metody są wysokie koszty (niska efektywność) oraz wysoki wpływ na proces niezależnych czynników. Nieumiejętnie zastosowana, może też przyczynić się do erozji czy pękania murów

Osuszanie kondensacyjne


W osuszaczu kondensacyjnym dzięki schładzaniu powietrza poniżej punktu rosy, następuje kondensacja wilgoci (skraplanie). Skropliny gromadzone są w zbiorniku osuszacza, lub odprowadzane są na zewnąrz. Wydajność osuszaczy kondensacyjnych jest uzależniona od temperatury i wilgotności pomieszczenia. Im wyższa temperatura i wilgotność, tym wydajność urządzenia większa.

Osuszanie adsorpcyjne


Dzięki bębnowi pokrytemu substancjami higroskopijnymi, osuszacze adsorbcyjne pochłaniają wilgoć z przepływającego przez urządzenie powietrza. Gorące powietrze odbiera następnie wilgoć, która wyrzucana jest na zewnątrz. Metoda ta pozwala na osuszanie powietrza o temperaturze poniżej 0°C. Dodatkową zaletą jest trwałość urządzenia i jego zdolność do samooczyszczenia.

Osuszanie podposadzkowe


Zestawy do osuszania podposadzkowego, pozwalają na usunięcie wilgoci, która wniknęła pomiędzy warstwy posadzki, stropu lub ściany. 
Odbywa się to bez konieczności jej skuwania, a ingerencja w nawierzchnię ogranicza się do nawiercenia kilku otworów.
Węże ssąco-tłoczące systemu, w pierwszej kolejności wysysają wodę, a następnie wtłaczając pod powierzchnię suche powietrze, powodują wypychanie wilgoci przez szczeliny dylatacyjne.

Hydroizolacja


W przypadku braku izolacji poziomej fundamentu, lub jej uszkodzenia, może wystąpić kapilarne podciąganie wilgoci przez ściany (zawilgocenie).
Jedną z metod odtworzenia izolacji jest iniekcja krystaliczna. W nawiercone w ścianie otwory, wprowadzany jest specjalny preparat, który tworzy nieprzenikalną dla wilgoci warstwę.

Stosując powyższą metodę, bazujemy na doskonałej jakości preparatach marki Remmers

Kompleksowe usuwanie szkód wodnych


Wspólnie z naszym Partnerem, firmą Sigel, oferujemy kompleksowe usuwanie szkód wodnych - począwszy od wypompowania wody, poprzez wyniesienie zalanego dobytku z wywozem na wysypisko, osuszenie i odgrzybienie, po finalne sprzątanie pomieszczeń oraz ich dezynfekcję. Powyższą usługę realizujemy na terenie Krakowa i gmin ościennych.

Kontakt


Chcesz pozbyć się wilgoci?
Masz dodatkowe pytania?
Zadzwoń, lub napisz do nas!

Telefon: 695 687 845 
E-mail: biuro@drymaster.pl

Nie znalazłeś usługi, której szukasz? Skontaktuj się z nami!
Być może będziemy w stanie 
Ci pomóc.

Znajdziesz nas w poniższych miejscowościach:

Pełny zakres naszych usług:

Wypożyczanie osuszaczy
Wypożyczanie wentylatorów
Wypożyczanie nagrzewnic
Wypożyczanie promienników
Wypożyczanie klimatyzerów
Pomiary wilgotności powietrza
Pomiary wilgotności ścian
Pomiary wilgotności posadzek
Analiza termowizyjna budynków
Wykrywanie mostków termicznych
Wykrywanie wycieków


Osuszanie budynków
Osuszanie w trakcie remontu
Osuszanie w trakcie budowy
Osuszanie po zalaniu
Osuszanie po pożarze
Osuszanie podposadzkowe
Osuszanie międzywarstwowe ścian
Osuszanie stropodachów
Osuszanie garaży
Osuszanie piwnic
Osuszanie wilgoci technologicznej

Odgrzybianie ścian
Neutralizacja grzyba budowlanego
Dezynfekcja budynków
Ozonowanie budynków
Ozonowanie środków transportu
Zamgławianie
Dezynfekcja termiczna
Sprzedaż - osuszacze powietrza
Sprzedaż - nagrzewnice
Sprzedaż - klimatyzery
Sprzedaż - chemia budowlana Remmers